YAY
360°

Automatyczne anulowanie subskrypcji

W przypadku zakupu usługi lub subskrypcji, klikając przycisk „Subskrybuj” lub „Kup” lub inny o podobnym znaczeniu i finalizując zakup, użytkownik wyraźnie żąda i upoważnia Čeli APS do automatycznego odnawiania usługi lub subskrypcji na kolejne okresy obowiązywania, każdy o długości równej początkowemu okresowi zakupionemu przez użytkownika, po cenie zakupu za początkowy okres (plus wszelkie obowiązujące podatki i inne opłaty), chyba że Čeli APS powiadomi użytkownika o zmianie ceny, korzystając z informacji o płatnościach podanych przy początkowym zakupie, aż do momentu anulowania.

ANULOWANIE AUTOMATYCZNEGO ODNOWIENIA (ROZLICZENIA AUTOMATYCZNEGO) SUBSKRYPCJI

Instrukcja Jak to zrobić:

  1. Zaloguj się na swoje konto JoinerCAD.

  2. Wybierz sekcję Subskrypcje.

  3. Wybierz ważną subskrypcję i przejdź do Kolumny Rozliczenia automatyczne.

  4. Zaznacz NIE.

  5. Potwierdź swój wybór, klikając Anuluj rozliczenia automatyczne.

W przypadku usług lub subskrypcji o określonej długości terminów początkowych (np. terminach rocznych) Čeli APS wyśle do użytkownika co najmniej jedną wiadomość e-mail przypominającą o każdym zbliżającym się odnowieniu danej usługi lub subskrypcji. Ponadto w przypadku wszystkich/jakichkolwiek usług lub subskrypcji Čeli APS zamieści potwierdzenie na koncie JoinerCAD użytkownika za każdym razem, gdy jego usługa lub subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona.

Čeli APS może zmienić cenę odnowienia usługi lub subskrypcji od następnego terminu odnowienia i w takim przypadku poinformuje użytkownika o tym z wyprzedzeniem. Przed datą wejścia w życie odnowienia (która będzie wskazana w powiadomieniu dostarczonym użytkownikowi) użytkownik może zdecydować się na anulowanie automatycznego odnowienia dla danej usługi lub subskrypcji w dowolnym czasie i z dowolnego powodu (w tym jeśli nie zgadza się na zmianę ceny) poprzez zalogowanie się na swoje Konto JoinerCAD.